Algemene Voorwaarden
English version follows

van Bobolink Studio
Eigenaar: Sonia Promkova
Handelsnaam: Bobolinkstudio
Adres: Sint Annadal 18F
6214 PB, Maastricht
Telefoonnummer: 0645463723
e-mailadres: mail@bobolinkstudio.com
KvK: 14102726

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze algemene voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van Bobolink Studio, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Graag leest u aandachtig verder en maak kennis met onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 – De overeenkomst

1.1.
De overeenkomst tussen Bobolink Studio en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij een betaling heeft voldaan via iDEAL, Bancontact, Paypal, Visa, Master Card, American Express.

1.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

1.3.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop. Daarin staat het ordernummer, product dat u heeft gekocht en wat het u kost.

Artikel 2 – De webshop

2.1
Bobolink Studio is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer vinden.

2.2.
Uw gegevens zijn bij ons beveiligd. Echter, bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

2.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden.

2.4.
Onze webshop is wettelijk verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies.

2.5.
Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, kunt u contact met ons nemen via het contactformulier. U krijgt een antwoord binnen 24 uur.

Artikel 3 – Levering

3.1.
Als plaats van levering geldt het adres dat u als klant aan ons kenbaar heeft gemaakt.

3.2.
Alle onze producten zijn klaar om te verzenden. We accepteren ook gepersonaliseerde verzoeken.

3.3.
Bobolink Studio zal bestellingen uiterlijk binnen 1-2 weken leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. We zullen tijdig melding maken van vertragingen in de levering. Als we niet in staat zijn om uw bestelling binnen 30 dagen van aankoop te leveren, dan heeft u het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.4.
Bij ontbinding wordt binnen 10 werkdagen het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

3.5.
Als uw bestelling wordt verzonden krijgt u een bevestigingsmail. Als uw bestelling met Track & Trace is dan wordt dit nummer ook naar u gestuurd.

3.6.
Elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt om beschadigingen te voorkomen. Mochten er toch beschadigingen zijn neem zo snel contact met ons op en we komen samen tot een oplossing.

3.7.
We zijn niet verantwoordelijk voor producten die kwijt geraakt zijn tijdens verzending.

3.8.
Leveringstijden kunnen verschillen tussen 1-2 werkdagen in Nederland tot 1-3 weken, in het buitenland, afhankelijk van het bezorgadres.

3.9.
Alle bestellingen worden met PostNL of PostNL International bezorgd.

Artikel 4 – Verzendkosten

4.1
Gratis verzending naar Nederland, naar de rest van Europa (voor bestellingen zonder Track & Trace), en naar de rest van de wereld (voor bestellingen zonder Track & Trace).

4.2.
U bent verantwoordelijk voor eventuele douane heffingen en belastingen die van toepassing kunnen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor douane vertragingen.

4.3
Bestelling worden met of zonder Track & Trace verzonden. U kunt een optie kiezen bij het bestellen. Alle bestellingen binnen Nederland worden met Track & Trace verzonden.

Artikel 5 – Bedenktijd / Retourneren

5.1.
Producten kunnen binnen 30 dagen na levering geretourneerd worden voor een volledige terugbetaling. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. U dient te bewijzen dat het geleverde product tijdig is teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.

5.2.
Bij ontvangst van uw product, krijgt u van ons een bericht via email. Binnen 10 werkdagen wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

5.3.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen niet gebruikt, gewassen of gewijzigd te zijn en in de originele staat verkerend.

5.4.
Producten die persoonlijk van aard zijn mogen niet geretourneerd worden. Bijvoorbeeld, maatwerk of special voor u ontworpen producten die een beetje anders zij dan het originele product dat op onze website wordt weergegeven.

5.5.
Uitwisselingen zijn mogelijk als u iets anders heeft gekregen dan de bestelde, of indien u de verkeerde maat heeft gekocht.

Artikel 6 – Prijzen

6.1.
De prijzen die op onze website staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.

6.2.
Alle verzendkosten worden automatisch berekend en zijn zichtbaar voor u wanneer u een product aan uw winkelwagen toevoegt.

Artikel 7 – Klachten en geschillen

7.1.
Klachten dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Wij zullen uw klacht binnen 5 werkdagen beantwoorden.

7.2.
Als klachten niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient u zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Deze zal gratis bemiddelen.

7.3.
Indien een klacht over een product gegrond wordt bevonden door ons, zullen we de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

7.4
Op overeenkomsten tussen Bobolink Studio en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties

8.1.
Alle afbeeldingen: foto’s, tekeningen etc. zijn copyright® Bobolink Studio

 

 

 

 

Terms & Conditions

of Bobolink Studio
Owner: Sonia Promkova
Trade name: Bobolinkstudio
Address: Sint Annadal 18F
6214 PB, Maastricht
Telephone: 0645463723
e-mail: mail@bobolinkstudio.com
KvK: 14102726


Good terms and conditions are equally important for both web shop owner and customer. Here you can read about the Terms and Conditions of Bobolink Studio. Not only the government creates regulations regarding the safety of your online purchase. We, as an online seller, want to inform you about our general terms and conditions. By agreeing with them, a contract between us and you, as a customer is being signed. Please read carefully and get familiar with our workflow. This can spare us unpleasant situations! If you have further questions, please contact us.

 

Article 1 – Agreement

1.1.
The Agreement between Bobolink Studio and a customer is definitive when the customer has agreed with the Terms and Conditions and has made a payment via iDeal, Bancontact or PayPal, Visa, Master Card, American Express.


1.2
The Agreement comes into effect as soon as the necessary customer information is being filled in and the Agree with Terms and Conditions box has been checked.

1.3
After you make a purchase, you will receive a confirmation email with order number, product description and price.

Article 2 – Web shop

2.1.
Bobolink Studio is registered in the Dutch Chamber of Commerce (KvK) and pays the required by law taxes. KvK and VAT numbers are visible on the website.

2.2.
Your data is being protected at all times. However, in case of its misusage by hackers, we will file a case at the police.

2.3.
We never disclose your data to a third party.

2.4.
Our web shop is required by law to ask your permission for the use of cookies.

2.5.
We aim to always provide you with an excellent service. If you have doubts about your purchase, please contact us via email or the contact form. You will get an answer within 24 hours.

Article 3 – Delivery

3.1.
Delivery destination is the address you provide us as a shipping address.

3.2.

All Bobolink Studio products are ready to purchase. We accept custom requests.

3.3.
Bobolink Studio will ship orders within 1-2 weeks of purchase unless a different term has been agreed upon. We will inform you timely of any possible delays. If for some reason, we are unable to ship your product within 30 days of purchase, you have the right to cancel your order.

3.4.
Upon cancellation you will receive a full refund within 10 business days.

3.5.
You will receive a confirmation email once your order is being shipped. If your order is with Track & Trace number, it will be provided to you.

3.6.
Every order will be sent in a safe package to avoid damage during shipping. If you receive a damaged product, please contact us as soon as possible and we will try to find a solution.

3.7.
Bobolink Studio is not responsible for any lost products during shipping.

3.8.
Delivery time can vary form 1-2 business days in The Netherlands to 1-3 weeks abroad, depending on the destination.

3.9.

All orders will be shipped with PostNL or PostNL International.

Article 4 – Shipping Costs

4.1.
Free shipping to the Netherlands, to the rest of Europe (for orders without Track & Trace), and to the rest of the world (for orders without Track & Trace).

4.2.

You are responsible for any custom and import taxes that may apply. We are not responsible for delays due to customs.

4.3.
Orders can be shipped with or without Track & Trace. You can choose an option at check out. All orders in the Netherlands will be shipped with Track & Trace.

Article 5 – Returns


5.1
Products can be returned within 30 days of delivery for a full refund. Return costs are at your own expense. You need to provide a tracking number as a proof of your return shipment.

5.2
Once we receive your return, we will send you a notification email. You will receive a full refund for your return within 10 business days.

5.3
We do not accept returned products if they are altered in some way, used or washed.

5.4
We do not accept returns for personalized products. This means custom made products that are in some way different than the original product displayed on the Bobolink Studio web site.


5.5

Exchanges are possible if you have received something different than ordered or if you buy the wrong size.

Article 6 – Price

6.1
All product prices are VAT included.

6.2
All shipping rates will be automatically calculated and be visible to you when you add a product to your shopping cart.

Article 7 – Complaints and Disputes

7.1
Complaints must be reported to us in writing. We will respond to your complaint within 5 business days.

7.2
If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, you need to turn to Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). They will mediate for you for free.

7.3
If we accept your complaint regarding a product, we will replace or repair it free of charge.

7.4
The agreement between Bobolink Studio and customer to which these Terms and Conditions apply is subjected to Dutch law even when the customer lives abroad.

Article 8 – Images and Specifications

8.1
All images: photos,fonts, drawings, etc., are copyright® Bobolink Studio


Shopping Cart